Barnperspektivet i socialtjänstens arbete

Socialtjänsten ska alltid ha barnperspektivet i beaktning under sitt arbete. Men vad innebär egentligen barnperspektivet och vad säger socialtjänstlagen? Läs vidare för mer information. Vad innebär barnperspektivet? Barnperspektivet innebär en barncentrering där barnets intressen och behov är viktiga. Ett barnperspektiv är alltid utifrån vad vuxna tror vara de bästa för barnet, och där vuxna försöker … Läs mer

Familjehem

Barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sin familj, kan bli placerade i ett familjehem. Det vill säga att de bor hemma hos en annan familj. I den här artikeln går vi igenom vad ett familjehem innebär, vem som kan bo där men också vad det innebär att vara familjehem. Vad är … Läs mer

Gruppbostad

En person som omfattas av LSS-lagen har vid behov rätt att bo i ett LSS-boende. Det finns olika typer av LSS-boende, och gruppbostad är en av dem. Läs vidare för att lära dig mer om vad ett gruppboende innebär. Vad är en gruppbostad? En gruppbostad består av individuella lägenheter, med tillgång till gemensamma utrymmen i … Läs mer

Boendestöd

Boendestöd finns till för personer som faller under LSS-lagen och som klarar av att bo hemma men som behöver en del stöd och hjälp för att klara av vardagen. Läs vidare för att lära dig mer. Vad är boendestöd? Boendestöd är en tjänst som erbjuds till personer med behov av stöd i hemmet, men inte … Läs mer

LSS-boende

Ett LSS-boende är till för den som vill bo på egen hand, men ändå behöver stöd och hjälp ofta, samt är i behov av att det finns personal på plats dygnet runt. Det finns olika typer av LSS-boende och i den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta. Vad är LSS-boende? LSS-boende är … Läs mer

Beroendeproblematik

Beroendeproblematik är en sjukdom och både vuxna och barn kan drabbas. Tyvärr finns det även barn som drabbas genom att någon eller båda vårdnadshavarna har en beroendeproblematik. Läs vidare för att lära dig mer. Vad är beroendeproblematik? Beroendeproblematik är en förvärvad och kronisk förändring av hjärnans belöningssystem. Minnen av upplevelser orsakade av beroende finns lagrade … Läs mer

Signs of safety

Signs of Safety är en arbetsmodell som har sitt ursprung i Australien. Modellen har under senare år blivit allt mer väletablerad i svensk socialtjänstarbete. Här går vi igenom vad Signs of Safety innebär. Vad är Signs of Safety? Signs of Safety är en erfarenhetsbaserad arbetsmodell för riskbedömning som används inom barn- och ungdomsutredningar. Modellen grundades … Läs mer

Kampen om tiden

Kampen om tiden är en så kallad SOU, alltså en statlig offentlig utredning, som handlar om mer tid till lärande för elever i behov av det. Läs vidare för att få veta mer om denna utredning. Vad är Kampen om tiden? Kampen om tiden är en statlig offentlig utredning, något som brukar kallas för SOU, … Läs mer

Omsorgsarbete

Omsorgsarbete är ett mycket viktigt arbete och det krävs att personen som utför arbetet är finkänslig, omvårdande och har respekt för personlig integritet. Är du nyfiken på omsorgsarbete rekommenderar vi dig att fortsätta läsa den här artikeln. Vad är ett omsorgsarbete? Vanligtvis syftar man till arbeten inom offentlig omsorgs, så som barnomsorg, äldreomsorg och funktionshinderomsorg. … Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Det finns många, både barn och vuxna lever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hela deras liv. En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver inte synas vid första ögonkastet, vilket kan göra det ännu svårare många gånger. Här går vi igenom vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är för något. Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn för en … Läs mer