Boendestöd

Boendestöd finns till för personer som faller under LSS-lagen och som klarar av att bo hemma men som behöver en del stöd och hjälp för att klara av vardagen. Läs vidare för att lära dig mer.

Vad är boendestöd?

Boendestöd är en tjänst som erbjuds till personer med behov av stöd i hemmet, men inte i form av hemtjänst. Ett boendestöd kan göra så att en person kan bo kvar hemma på egen hand, istället för att behöva bo på ett LSS-boende.

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med kognitiva svårigheter kan vara hjälpt av boendestöd.

Hur fungerar boendestöd?

Det är hemkommunen som godkänner boendestöd, efter en utredning om personen kan vara hjälp av det. En boendestödjare arbetar med sin brukare, och inte för. Det kan röra sig om att planera och hjälpa till att utföra vardagssysslor, men också kontakt med myndigheter och liknande.

En boendestödjare kommer alltså hem till brukare, och hjälper brukaren med det där är i behov av hjälp med. En boendestödjare utför inte vardagssysslorna åt brukaren, utan hjälper snarare till att lägga upp en plan, komma igång och ibland hjälpa till med själva sysslan.

Riktlinjer för att få boendestöd

För att få boendestöd ska du gå under LSS-lagen, men det ska också finnas utredningar som pekar på att du faktiskt kan bli hjälpt av boendestöd. Det är viktigt att komma ihåg att boendestöd inte är hemtjänst, vilket ibland istället kan behövas.

Du ska också bo i egen bostad, för att ha rätt till boendestöd. Du kan däremot ha en sambo, men ändå ha rätt till boendestöd, men du bor inte på ett gruppboende eller liknande.

Lämna en kommentar