LSS-boende

Ett LSS-boende är till för den som vill bo på egen hand, men ändå behöver stöd och hjälp ofta, samt är i behov av att det finns personal på plats dygnet runt. Det finns olika typer av LSS-boende och i den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta.

Vad är LSS-boende?

LSS-boende är ett boende för dig som omfattas av LSS-lagen. Du vanligtvis på egen hand, i en eget rum/lägenhet men har tillgång till gemensamma utrymmen där personal finns tillgänglig som hjälp och stöttning. Det finns olika typer av LSS-boende för att möta olika behov.

Olika typer av LSS-boenden som finns är:

  1. Gruppbostad
  2. Servicebostad
  3. Barn- och ungdomsbostad

1.     Gruppbostad

I en gruppbostad bor du med cirka 4–5 andra personer. Du har en egen lägenhet, men den ligger i direkt anslutning till gemensamma rum där det finns personal på plats dygnet rum. Gemensamma aktiviteter ordnas som du frivilligt kan delta i.

2.     Servicebostad

En servicebostad är en lägenhet som ligger i ett flerfamiljshus. Du har alltså en egen lägenhet, men tillgång till gemensamma utrymmen och personal finns. Det är dock alltid inte i direkt anslutning till din lägenhet utan kan finnas en liten bit bort. Du kan alltid gå dit för hjälp och stöd.

3.     Barn- och ungdomsbostad

En barn- och ungdomsbostad är till för barn som omfattas av LSS och som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina vårdnadshavare. Vanligaste är att barnet går i en specialskola på annan ort, och därför bor i boendet under veckorna/skoltiden.

Barn och LSS-boende

Det finns tillfällen då barn kan behöva bo på ett LSS-boende, exempelvis om de behöver gå en särskild skola på annan ort än där familjen bor eller om vårdnadshavarna inte kan ha barnet boendes hemma av annan anledning. Barn kan ibland även bo på så kallade korttidsboenden.

Ett korttidsboende är ett boende där man inte bor permanent, utan under begränsade tider. Exempelvis som avlastning för familjen, där barnet egentligen bor.

Vem jobbar på ett LSS-boende?

På ett LSS-boende arbetar olika yrkeskategorier, det kan röra sig om undersköterskor, sjuksköterskor, assistentstödjare, kuratorer och liknande. Beroende på vilken typ av boende det är och vilket behov som finns kommer yrkeskåren att skilja sig något.

Lämna en kommentar