Familjehem

Barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sin familj, kan bli placerade i ett familjehem. Det vill säga att de bor hemma hos en annan familj. I den här artikeln går vi igenom vad ett familjehem innebär, vem som kan bo där men också vad det innebär att vara familjehem.

Vad är ett familjehem?

Familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av en myndighet tar emot barn för stadigvarande vård och fostran. Även vuxna kan ibland bo i familjehem för vård om omvårdnad, men vanligast är placering av barn. Familjehem kallades tidigare för fosterhem.

Vem bor i ett familjehem?

I ett familjehem blir barn som av flera olika anledningar inte längre kan bo hemma med sin biologiska familj placerade. Det röra sig om ensamkommande flyktingbarn, barn till föräldrar med beroendeproblematik eller barn vars föräldrar inte längre finns vid liv. Det kan röra sig om korttidsboende eller mer permanent.

Det är socialtjänsten i din kommun som beslutar om placering i familjehem.

Att vara placerad i familjehem

Att vara i ett familjehem kan såklart vara en stor tragedi, men för en del barn kan det också vara det absolut bästa som har hänt. Mycket beror på bakgrunden till placeringen. Du som bor i familjehem har flera rättigheter som ska göra att din situation blir så bra som möjligt.

Att vara ett familjehem

Vem som helst med en stabil situation kan ansöka om att bli ett familjehem. Du kan vara ensamstående eller vara en hel familj som vill öppna upp ditt hem för barn i behov av familjehem. När man ansöker om att bli familjehem görs en utredning om man är lämplig för detta.

Blir man godkänd som familjehem får man kontinuerlig utbildning om vad man har för ansvar, vad det innebär att vara familjehem och hur du kan handskas med olika sociala problem som kan uppstå.

Ersättning för familjehem

När du är familjehem får du ekonomisk ersättning. Du får ersättning för barnets omkostnader, alltså mat, kläder och liknande. Denna ersättning ligger på cirka 5 000 kronor i månaden beroende på barnets ålder och behov. Du får också ett arvode på mellan cirka 7 000 – 10 000 kronor i månaden.

 

Ersättningen kommer att variera beroende på olika förutsättningar. Det är viktigt att tänka på att ersättningen inte ska vara drivkraften att vara ett familjehem, utan att det bör vara viljan att hjälpa barnet.

Lämna en kommentar