Gruppbostad

En person som omfattas av LSS-lagen har vid behov rätt att bo i ett LSS-boende. Det finns olika typer av LSS-boende, och gruppbostad är en av dem. Läs vidare för att lära dig mer om vad ett gruppboende innebär.

Vad är en gruppbostad?

En gruppbostad består av individuella lägenheter, med tillgång till gemensamma utrymmen i direkt anslutning till lägenheterna. Det finns tillgång till vård- och stödpersonal dygnet runt, och det vanligtvis anordnas gemensamma aktiviteter som de boende kan delta i, på frivillig basis.

Vem kan bo i en gruppbostad enligt LSS?

För att bo i en gruppbostad måste du omfattas av LSS-lagen. Du måste också ha ett behov av att ha stöd dygnet runt, stort omvårdnadsbehov och har behov av att det finns personal nära dig hela tiden – det kan vara både vård- och omsorgspersonal.

Det finns gruppbostad både för barn- och unga samt för vuxna. Däremot är boenden aldrig blandade med båda barn och vuxna.

Hur fungerar en gruppbostad?

Ett gruppboende består alltså av flera lägenheter, och du hyr själv din lägenhet – oftast i andra hand av kommunen du bor i. Hyreslagen gäller, och du ansvarar själv för möblering av din lägenhet – även om redan färdigmöblerade lägenheter kan förekomma. Du har själv ansvar över din lägenhet.

Du själv bestämmer över din lägenhet, och du får bjuda in gäster om du vill. Ingen får gå in i din lägenhet utan ditt tillstånd eller när du inte är hemma, förutom i vissa fall när exempelvis fastighetsskötare kan behöva ta sig in.

Det är vanligt att man äter tillsammans på ett gruppboende. Ibland är det personalen som ensam lagar mat, och ibland kan det vara boende tillsammans med personal – beroende på vilken typ av förmågor brukarna på boendet har.

Vem jobbar på ett gruppboende?

På ett gruppboende jobbar personal dygnet runt. Den största yrkeskategorin på gruppboenden är vanligtvis stödassistenter eller vårdare. Under vissa delar av dygnet kan annan personal finnas tillgänglig, exempelvis kurator, psykolog, läkare eller fritidspedagog.

Vilken lön får en vårdare i gruppbostad?

Medellönen för en vårdare i en gruppbostad ligger på cirka 29 000 kronor. Vanligtvis har du en lägre ingångslön, som sedan stiger med din erfarenhet. Din lön kan även variera beroende på vilken utbildning du har, och vilka ansvarsområden du har på din arbetsplats.

Lämna en kommentar