Seminarium i höst

Rätt stöd till barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer. Hur utveckla samverkan? Barn med funktionsnedsättning som lever i socialt utsatta familjer kan behöva stöd från flera av socialtjänstens enheter. Läs mer...

Ny rapport om Signs-of-Safety

Denna rapport är slutresultatet av ett forskningsprojekt om användning och erfarenheter av Signs-of-Safety – en modell för att utreda, bedöma och följa upp barns säkerhet och skydd inom den sociala barnavården. Läs mer och ladda ner rapporten här....

Efterfrågat bedömningsstöd

FoU Södertörn har utvecklat ett bedömningsstöd som kan användas när barns umgänge med föräldrar och anhöriga planeras. Av intresset från socialsekreterare i olika delar av landet att döma har ett sådant saknats. Nu finns en reviderad version färdig att ladda ner.

Hur används Signs of Safety i Stockholms län?

Resultaten från studien om Signs of Safety har presenterats. Inför en fullsatt konferens föreläste Francesca Östberg och Stefan Wiklund om erfarenheter och praktisk tillämpning av Signs of Safety i länet.

Ungdomstid i (oviss) väntan. Mottagande av ensamkommande barn

Studien som presenteras i den här rapporten skulle från början följa ensamkommande barn och ungdomar och de verksamheter som finns i deras vardagsliv under perioden februari 2014 till augusti 2016. Det har dock varit en utmaning, skriver rapportförfattaren Live Stretmo, att behålla fokus på studiens ursprungliga uppdrag när förutsättningarna för att genomföra den ändrades under vägen.

BBIC

FoU Södertörn ansvarar för utbildningen i BBIC (Barns Behov i Centrum) för dig som är anställd i någon av Södertörnskommunerna och jobbar med barn och ungdom.

Vill du anmäla dig till en utbildning?
Vill du veta mer om BBIC?

1074550_546188142183441_7911816661367129506_o[1]

Om FoU Södertörn

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

Nu kan du få inblick i vår verksamhet genom att titta på våra filmer!

Läs vårt nyhetsbrev!

InFoU 2018 nr 1

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

13 + 13 =