Forskardag om socialpsykiatri

Gunnel Andersson, FoU Södertörn, berättar bland annat om en kartläggning av södertörnskommunernas sysselsättningsverksamheter. Dagen arrangeras av FoU Södertörn, FoU Nordost, FoU Nordväst och Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Läs mer och anmäl...

Se en film om barn och bostadslöshet

Vid årets barnrättsdagar medverkade Eva Nyberg, FoU Södertörn tillsammans med Marcela Puga, kurator vid familjecentralen i Vårby samt Tove Samzelius, Rädda Barnen vid ett seminarium, Bostadslöshet som uppväxtvillkor – hur påverkas barnen? Seminariet beskriver hur...

Ny studie

Ny studie om familjehemsplacerade barns umgänge och annan kontakt med anhöriga och närstående: en studie utifrån ett barnperspektiv FoU-Södertörn fick 2017 ett uppdrag av Socialstyrelsen att utvärdera Södertörns bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge. I...

Seminarium i höst

Rätt stöd till barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer. Hur utveckla samverkan? Barn med funktionsnedsättning som lever i socialt utsatta familjer kan behöva stöd från flera av socialtjänstens enheter. Läs mer...

Ny rapport om Signs-of-Safety

Denna rapport är slutresultatet av ett forskningsprojekt om användning och erfarenheter av Signs-of-Safety – en modell för att utreda, bedöma och följa upp barns säkerhet och skydd inom den sociala barnavården. Läs mer och ladda ner rapporten här....

BBIC

FoU Södertörn ansvarar för utbildningen i BBIC (Barns Behov i Centrum) för dig som är anställd i någon av Södertörnskommunerna och jobbar med barn och ungdom.

Vill du anmäla dig till en utbildning?
Vill du veta mer om BBIC?

1074550_546188142183441_7911816661367129506_o[1]

Om FoU Södertörn

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

Nu kan du få inblick i vår verksamhet genom att titta på våra filmer!

Läs vårt nyhetsbrev!

InFoU 2018 nr 1

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

12 + 1 =