FOU-Sodertorn.se

Den här sidan har idag ingenting med den numera nedlagds enheten med namn FoU Södertörn att göras, utan drivs endast som en hobbysida med fokus på frågor inom socialtjänst och liknande.

Vad var FoU Södertörn?

FoU Södertörn var en forsknings- och utvecklingsenhet inom socialtjänsten som ägdes av 10 olika kommuner (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö) i Södertörnområdet. FoU Södertörns uppdrag var att bidra till en systematisk metod‐ och kunskapsutveckling inom socialtjänstens funktionshinder‐ och individ‐ och familjeomsorgsområden.

FoU arbetare med olika fokusområden, men mycket av fokusen låg på barnperspektivet inom socialtjänstens arbete.

I januari 2020 lades dock FoU Södertörn ner efter att utredning hade visat på att enheten inte längre gav det önskade resultatet och var inte längre ekonomisk försvarbar.

Information om socialtjänstfrågor

Vi som driver den här sidan idag har ingen som helst koppling till den nu nedlagda forsknings- och utvecklingsenheten i Södertörn (FoU Södertörn). Idag finns den här sidan endast till som en hobbysida, för att sprida information och kunskap om frågor som FoU tidigare hade som fokusområde.

Här kan du läsa om frågor som socialtjänsten arbetar med, exempelvis om socialt utsatta, LSS, vårdnadstvist och liknande – ofta med fokus på barn och unga.

Socialtjänsten har ett mycket viktigt uppdrag i samhället, och arbetar under socialtjänstlagen.

Blogg

 

Gruppbostad

En person som omfattas av LSS-lagen har vid behov rätt att bo i ett LSS-boende. Det finns olika typer av LSS-boende, och gruppbostad är en av dem. Läs vidare för…

Boendestöd

Boendestöd finns till för personer som faller under LSS-lagen och som klarar av att bo hemma men som behöver en del stöd och hjälp för att klara av vardagen. Läs…

LSS-boende

Ett LSS-boende är till för den som vill bo på egen hand, men ändå behöver stöd och hjälp ofta, samt är i behov av att det finns personal på plats…

Beroendeproblematik

Beroendeproblematik är en sjukdom och både vuxna och barn kan drabbas. Tyvärr finns det även barn som drabbas genom att någon eller båda vårdnadshavarna har en beroendeproblematik. Läs vidare för…

Signs of safety

Signs of Safety är en arbetsmodell som har sitt ursprung i Australien. Modellen har under senare år blivit allt mer väletablerad i svensk socialtjänstarbete. Här går vi igenom vad Signs…

Omsorgsarbete

Omsorgsarbete är ett mycket viktigt arbete och det krävs att personen som utför arbetet är finkänslig, omvårdande och har respekt för personlig integritet. Är du nyfiken på omsorgsarbete rekommenderar vi…