Hur används Signs of Safety i Stockholms län?

Idag presenteras resultaten från studien om Signs of Safety. Inför en fullsatt konferens föreläser Francesca Östberg och Stefan Wiklund om erfarenheter och praktisk tillämpning av Signs of Safety i länet.

Ungdomstid i (oviss) väntan. Mottagande av ensamkommande barn

Studien som presenteras i den här rapporten skulle från början följa ensamkommande barn och ungdomar och de verksamheter som finns i deras vardagsliv under perioden februari 2014 till augusti 2016. Det har dock varit en utmaning, skriver rapportförfattaren Live Stretmo, att behålla fokus på studiens ursprungliga uppdrag när förutsättningarna för att genomföra den ändrades under vägen.

Socionompraktikanter och handledare hos FoU Södertörn

Varje termin bjuder FoU Södertörn in studenter och handledare för att berätta vad vi gör. Den här gången kunde vi dessvärre inte ta emot alla som ville komma. Vi är väldigt glada över intresset för forskning och för FoU Södertörn. Vi beklagar att vi inte kunde ta emot alla.

Rapport om bostadslöshet uppmärksammad i media

Bostadslösheten bland barn är ett allvarligt problem som ökar och har uppmärksammats alltmer under den senaste tiden, såväl i olika media som i en del forskningsprojekt. FoU Södertörns rapport nr 155/17, Bostadslöshet som uppväxtvillkor,  är en dokumentation av en...

BBIC

FoU Södertörn ansvarar för utbildningen i BBIC (Barns Behov i Centrum) för dig som är anställd i någon av Södertörnskommunerna och jobbar med barn och ungdom.

Vill du anmäla dig till en utbildning?
Vill du veta mer om BBIC?

1074550_546188142183441_7911816661367129506_o[1]

Om FoU Södertörn

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

Nu kan du få inblick i vår verksamhet genom att titta på våra filmer!

Läs vårt nyhetsbrev!

InFoU 2018 nr 1

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

10 + 14 =