Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Det finns många, både barn och vuxna lever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar hela deras liv. En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver inte synas vid första ögonkastet, vilket kan göra det ännu svårare många gånger. Här går vi igenom vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är för något.

Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn för en rad olika tillstånd och diagnoser. Exempel på sådana är autism, ADHD, Tourettes syndrom och Asperger. En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ger ofta kognitiva svårigheter och gör det svårare tt klara vardagen.

Symtom på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Ett tidigt symtom på att det finns en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är att ett barn inte lär sig tala inom förväntad tid. Symtom som finns hos både vuxna och barn är reglering av uppmärksamhet, svårigheter i samspel, problem med inlärning och avsaknad av impulskontroll.

En del barn och vuxna har endast ett av symtomen, men allra vanligast är att flera av dessa symtom finns. Det kan dock skilja sig en del hos små barn och äldre barn samt vuxna, och det kan många gånger vara svårt att veta om symtomen beror på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller omognad.

Orsaker till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är till viss del ärftligt. Men det finns faktorer som ökar sannolikheten för en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Exempelvis påfrestning under graviditet, för tidig födsel, näringsbrist i moderkakan eller tidig hjärnhinneinflammation är riskfaktorer.

Det finns inget som tyder på att en dålig uppväxt miljö skulle kunna leda till en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Däremot kan dåliga förhållanden förvärra problematiken, medan goda förhållanden istället kan eliminera en del av problematiken.

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

De flesta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar går i vanliga förskola och i vanlig skola, även om undantag finns och en del barn kan gå i en så kallad resursskola. Barn med den här typen av diagnoser och tillstånd behöver ofta mer hjälp och stöd i skolan än övriga elever.

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte får det stöd de behöver och har rätt till, risker att bli socialt utsatta och få svårigheter att klara sig själva genom hela livet. Det är viktigt att alltid anpassa utbildningen och vardagen så att den passar till varje enskild individ.

Specialpedagogiska myndigheten har en stor kunskapsbank och där finns mycket stöd och information att hämta för dig som arbetar med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Lämna en kommentar