Omsorgsarbete

Omsorgsarbete är ett mycket viktigt arbete och det krävs att personen som utför arbetet är finkänslig, omvårdande och har respekt för personlig integritet. Är du nyfiken på omsorgsarbete rekommenderar vi dig att fortsätta läsa den här artikeln.

Vad är ett omsorgsarbete?

Vanligtvis syftar man till arbeten inom offentlig omsorgs, så som barnomsorg, äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Arbetet avser praktiska sysslor så som hjälp med hygien och städning, men även känslomässiga handlingar så som tillsyn och uppmärksamhet är en del av arbetet.

Man brukar ofta kalla det för vård- och omsorgsarbete eftersom det många gånger krävs både en del vård och omsorg.

Utbildning för omsorgsarbete

En vanlig utbildning för någon som vill arbeta med omsorg är undersköterska. Du kan du jobba exempelvis inom hemtjänst, på ett boende av något slag eller som boendestödjare. Vill du arbeta med barnomsorg bör du istället välja att utbilda dig till exempelvis barnskötare.

Omsorgsarbete – lön och arbetsförhållanden

Tyvärr är lönen inom omsorgsarbeten idag ganska låg, och många vittnar om att arbetsförhållandena är mycket tuffa för den låga lönen. Vill du få en högre lön kan du satsa på att specialisera dig inom någon del av omsorgsarbetet.

Att arbeta med ett omsorgsarbete är ofta mycket krävande, både emotionellt och fysiskt. Du behöver kunna visa empati och omtanke, men det är också viktigt att du kan släppa jobbet när du får hem för dagen. Det kan inkludera många tunga lyft och liknande, varför en bra fysik är viktig.

Lämna en kommentar