Socialt utsatta

I Sverige finns det idag många personer som är socialt utsatta, och framför allt finns det socialt utsatta områden runt om i landet. I den här artikeln går vi igenom vad socialt utsatt innebär.

Vad betyder socialt utsatt?

Att vara socialt utsatt innebär att man är beroende av andra människor för stöd, vård och omsorg. Det kan röra sig om nyanlända flyktingar, personer som växer upp i svåra ekonomiska förhållanden, missbruk, funktionsnedsättning eller åldrande.

Vad är socialt utsatta områden?

Utsatta områden är geografiskt avgränsade områden med låg socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Barn som växer upp i socialt utsatta områden blir ofta socialt utsatta hela livet och brukar ha mycket svårt att ta sig bort från området.

Utsatta barn och socialt arbete

Det finns idag i Sverige många barn som lever med social utsatthet, och anledningen kan vara flera. Det kan röra sig om att familjen lever med en mycket dålig ekonomisk situation, men också om föräldrar med beroende problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kommunen har ett ansvar för alla barn som bor i kommunen, och olika åtgärder kan bli aktuella beroende på situationen. Socialt arbete för att hjälpa socialt utsatta barn kan röra sig om bidrag, avlastning för familjen och ibland till och med ett omhändertagande av barnet. Det sociala arbetet måste alltid ske utifrån socialtjänstlagen.

Lämna en kommentar