Barnsamtal

I Socialtjänstens arbete, och i andra rättsliga processer exempelvis kan barnsamtal vara en mycket viktig metod för att kunna ta beslut utifrån barnets bästa. Men allt arbete med barn är känsligt och bör utföras av kunnig personal. Läs vidare om du vill veta mer om barnsamtal som metod.

Varför har man barnsamtal?

Barnsamtal utförs för att aktuella personer bättre ska kunna ta ställning till barnperspektivet. I ett barnsamtal kan barnets få berätta sina tankar och reflektioner, och vuxna kan få ta del av barnets perspektiv, som är mycket viktigt för att se vad som är bäst för barnet.

Situationen och anledningen till barnsamtalet kan variera, det kan röra sig om en vårdnadstvist, barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp eller när det uppstår andra problem i barnets uppväxt där stöd behövs.

Frågor och material till barnsamtal

Det finns flera olika metoder att använda sig av när det gäller barnsamtal, och Socialstyrelsen har mycket material med forskningsgrundande stöd som de använder sig av. En metod som är vanlig att använda sig av är Signs of Saftey .

Generellt brukar man säga att det är bäst ställa öppna frågor till barn, istället för stängda/ledande. Vid öppna frågor brukar barn prata mer, och även ge mer sanningsenlig information än vid ja och nej frågor som kan vara mycket ledande.

Exempel på barnsamtal material:

  • Barnrättsboxen
  • Boken Eli och Kanin träffar socialtjänsten
  • Pekprata
  • Samtalskort
  • Samtalsmatta
  • Socialstyrelsen olika kunskapsmaterial

Barnsamtal inom socialtjänsten

Socialtjänsten är ibland lagstadgade att utföra barnsamtal, och vid sådana tillfällen krävs inget samtycke från vårdnadshavare. Arbetet måste alltid utgå från aktuell lagstiftning, så som socialtjänstlagen. Hur samtalet går till beror på situation och barnets ålder.

Ibland kan även barnsamtal genomföras med en förälder/vårdnadshavare. Att ha en vårdnadshavare med sig kan göra att barnet känner sig mer tryggt och vågar berätta mer, men det beror på vad samtalet handlar om.

Att samtala med barn i utsatthet är mycket känsligt och måste alltid utföras med finkänslighet och försiktighet.

Lämna en kommentar