Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en process som oftast är jobbig för alla inblandade, och som också kan ta mycket tid. Tyvärr är det ändå en process som ibland inte går att undvika, om partnerna inte kan komma överens. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om en vårdnadstvist.

Vad innebär en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist beslutar en domstol över ett eller flera gemensamma barns vårdnad, boende och umgänge. En vårdnadstvist är en rättslig process, och beslut tas med andra ord utifrån svensk lag. Barnkonventionen är en viktig lag i denna rättsliga process, där barnets bästa ska beaktas.

Hur går en vårdnadstvist till?

I en vårdnadstvist börjar alltid med att en av föräldrarna ansöker om stämning, detta efter att föräldrarna själva in kunnat komma överens om en lösning för barnet gällande boende, vårdnad och umgänge. Tingsrätten brukar först försöka hjälpa föräldrarna att själva lösa frågan.

Detta kan ske genom att tingsrätten ger familjerätten i kommunen i uppdrag att ha samarbetssamtal med föräldrarna. Om dessa fortfarande inte kan lösa problemet, övergår det till en rättslig process där ett domstolsbeslut kommer att tas.

Beslut om vårdnadstvist i tingsrätten – hur går det till?

Tingsrätten har då i uppgift att ta reda på vad som blir bäst för barnet i vårdnadsfrågan. Detta görs genom samtal med föräldrarna, och när det gäller större barn sker oftast även barnsamtal. Även andra personer i barnets omgivning kan bli kallade till samtal om det krävs för informationsinsamling.

Utifrån informationen som tingsrätten har fått in, och utifrån gällande lagstiftning tas sedan ett domstolsbeslut om hur vårdnaden, umgänge och boende för barnet ska se ut.

Vad kostar en vårdnadstvist?

Priset för en vårdnadstvist kan uppgå till 150 000 kronor om du behöver mycket hjälp av ett ombud. Har du en hemförsäkring har du oftast rättskydd inkluderad i i den, vilket innebär att du får hjälp att betala cirka 80 % av kostnaden. Det finns också rättshjälp tillgänglig i en del fall.

Det är inte den rättsliga processen i sig om kostar pengar. Du som ansöker om stämningen måste betala en ansökningsavgift på 900 kronor. Om det redan finns ett pågående mål om skilsmässa behöver inte denna avgift betalas. Det kostar pengar är stödet du behöver från ett ombud/advokat och liknande.

Lämna en kommentar