Arbetsrehabilitering

Arbetsrehabilitering är viktigt både för enskilda individer och för samhället. Sjukskrivningar kostar samhället mycket pengar, och kan även vara förödande i det långa loppet för personen som inte kan komma tillbaka i arbete. Läs vidare för att lära dig mer om arbetsrehabilitering.

Vad är arbetsrehabilitering?

Arbetsrehabilitering är de åtgärder som ska leda till att en person så lång som möjligt ska kunna återgå i arbete. I en arbetsrehabilitering är främst Försäkringskassan och arbetsgivaren (om en sådan finns) inblandade, men även hälso- och sjukvården behöver involveras.

När behövs arbetsrehabilitering?

Arbetsrehabilitering vänder sig vanligtvis till långtidssjukskrivna, men även till arbetslösa som inte har kunnat få ett jobb av fysiska eller psykiska anledningar. Det kan röra sig om en medarbetare som råkat ut för en arbetsplatsolycka, men också personer med exempelvis beroendeproblematik.

Hur går arbetsrehabilitering till?

Arbetsrehabilitering börjar ofta med hälso- och sjukvården eftersom medicinsk rehabilitering ofta behövs först. Sedan kommer en rehabiliteringsplan behöva sättas upp tillsammans med arbetsgivare, patiens, hälso- och sjukvård samt Försäkringskassan. Planen ska alltid vara individanpassad.

Om patienten har en arbetsgivare du är sjukskriven ifrån har denne ett ansvar för att ta fram en plan på hur patienten ska kunna återgå i arbete. Planen ska göras utifrån individens förmåga och arbetets karaktär.

Åtgärder under arbetsrehabilitering

Åtgärder som kan göras under arbetsrehabiliteringen kan exempelvis vara:

  • Deltidsarbete och deltidssjukskrivning
  • Anpassning av arbetsuppgifter
  • Omplacering på arbetsplatsen
  • Samarbete med företagshälsovården
  • Arbetstekniska hjälpmedel

Arbetsrehabilitering och Försäkringskassan

Försäkringskassan ska bedöma individen arbetsförmåga samt vid behov samordna de olika åtgärderna en individ behöver för att kunna återgå till arbete. Det är också Försäkringskassan som bedömer om en person klarar av ett vanligt arbete trots sin sjukdom.

Lämna en kommentar