Beroendeproblematik

Beroendeproblematik är en sjukdom och både vuxna och barn kan drabbas. Tyvärr finns det även barn som drabbas genom att någon eller båda vårdnadshavarna har en beroendeproblematik. Läs vidare för att lära dig mer.

Vad är beroendeproblematik?

Beroendeproblematik är en förvärvad och kronisk förändring av hjärnans belöningssystem. Minnen av upplevelser orsakade av beroende finns lagrade i belöningssystemet, vilket gör att någon med en beroendesjukdom dras tillbaka till sitt beroende om och om igen. Hjärnan gillar den enkla belöningen.

Beroende av cigaretter, alkohol, droger, tabletter och spel klassas idag som en sjukdom. Förutom dessa finns även flera beteenden som man kan bli beroende av, som liknar beroendesjukdom. Det kan vara beroende av shopping, sex eller arbete exempelvis.

Barn till föräldrar med beroendeproblematik

Barn kan drabbas av beroende, men eftersom barn oftast inte testar någon av de sakerna som klassas som beroendesjukdom är det inte så vanligt. Mer vanligt är det däremot med barn som lever med föräldrar med en beroendeproblematik. Det är vanligt att dessa barn hamnar i social utsatthet.

Barn som lever med föräldrar med beroende man fara mycket illa, och enligt socialtjänstlagen ska dessa barn få den stöd och hjälp de behöver. Det kan ibland gå så långt att barnet inte längre kan bo med sina vårdnadshavare, utan få bo i familjehem exempelvis.

Om man misstänker att ett barn far illa bör man anmäla det till Socialtjänsten. En del yrkesgrupper har även anmälningsplikt, exempelvis skolpersonal. Man ska inte vara orolig över att göra en anmälan, utan snarare tvärtom. Inget förhastat görs av en anmälan, utan utredning sker alltid.

Lämna en kommentar