Signs of safety

Signs of Safety är en arbetsmodell som har sitt ursprung i Australien. Modellen har under senare år blivit allt mer väletablerad i svensk socialtjänstarbete. Här går vi igenom vad Signs of Safety innebär.

Vad är Signs of Safety?

Signs of Safety är en erfarenhetsbaserad arbetsmodell för riskbedömning som används inom barn- och ungdomsutredningar. Modellen grundades i Australien på 1960-talet av Andrew Turnell och Steve Edwards, i samarbete med erfarna socialsekreterare.

I Signs of Safety arbetar socialtjänsten tillsammans med familjen för att en riskanalys, och utifrån det materialet sedan konkretisera vilken oro som finns och därefter stärka och utveckla det som faktiskt fungerar bra.

Signs of Safety och Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har under senare år arbetat mycket med just Signs of Safety. Tidigare låg fokus mycket på vad som inte fungerade och vilka brister som fanns, när man arbetare med socialt utsatta barn. I och med Signs of Safety som arbetsmodell läggs fokus istället på vad som fungerar.

Man arbetar med ett synsätt där familjen är experter på sin egen situation, och kan själv komma fram till bra lösningar om de får rätt stöd.

Signs of Safety i Sverige

Signs of Safety har fungerat bra I Sverige, men det finns risk för viss kulturkrock. Modellen bygger på att involvera nätverket som finns runt om barnet, som stöttning. I Sverige är dock individualismen stark, och det är inte ovanligt att stöta på barn och familjer helt utan nätverk.

Här behöver socialsekreteraren vara uppmärksam på familjens situation, och även förklara vikten för familjen att faktiskt sträcka ut sin hand till nätverket som finns runt omkring.

Lämna en kommentar