En riskbedömningsmodell

Signs-of-Safety är en riskbedömningsmodell inom socialt barnavårdsarbete.20161202_094702 I studien som pågår 2016-1017 undersöks användning och erfarenheter av modellen i Stockholms läns kommuner, inklusive Stockholms stads stadsdelar.

Det övergripande syftet är att undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt Signs-of-Safety används samt att beskriva och analysera principiellt viktiga förtjänster och begränsningar som är förenade med att ta modellen i bruk. Fokus ligger på variationer i användning och tillämpning av modellen med avseende på de komponenter inom SoS som används.

Projektägare är FoU Södertörn. Finansiärer är Stockholms stad och Länsstyrelsen.

Studie av Signs of Safety-delsstudie-1-preliminara-resultat-okt-2016

Mer information

Francesca Östberg francesca.ostberg@socarb.su.se