Signs of safety

Signs of Safety är en arbetsmodell som har sitt ursprung i Australien. Modellen har under senare år blivit allt mer väletablerad i svensk socialtjänstarbete. Här går vi igenom vad Signs of Safety innebär. Vad är Signs of Safety? Signs of Safety är en erfarenhetsbaserad arbetsmodell för riskbedömning som används inom barn- och ungdomsutredningar. Modellen grundades … Läs mer