Jobba med ensamkommande

Varje år kommer det flertalet ensamkommande flyktingbarn till Sverige, som har behov av ett nytt boende, en ny familj eller annan trygghet. Det behövs förstås vuxna som arbetar med detta, och det kan du göra på olika sätt. Du får ersättning för att jobba med ensamkommande. Läs vidare för mer information.

Ersättning för att jobba med ensamkommande barn

Du kan jobba med ensamkommande barn på olika sätt, antingen frivilligt på din fritid men också som ett arbete där du är anställd. Oavsett kommer du att få ersättning för ditt arbete, men ersättningen kommer att se olika ut beroende på vilket arbete du utför.

Du kan arbeta med ensamkommande barn genom att:

  1. Vara ett familjehem för ensamkommande flyktingbarn
  2. Starta boende för ensamkommande flyktingbarn
  3. Jobba med ensamkommande flyktingbarn på boende
  4. Vara god man till ensamkommande flyktingbarn

1.     Vara ett familjehem för ensamkommande flyktingbarn

Väljer du att vara ett familjehem till ett (eller flera) ensamkommande barn får du i regel mellan 7 000 och 15 000 kronor i ersättning per månad. Du får ersättning för barnets omkostnader som utgår ifrån barnets ålder, men även ett grundarvode för att vara familjehem.

Att vara ett familjehem till ensamkommande flyktingbarn innebär att barnet bor hemma hos dig, och du ska finnas där som en trygg vuxen för barnet. Men du ska också kunna finnas till stöd vid möten med exempelvis Migrationsverket, kommunen och liknande.

2.     Starta boende för ensamkommande flyktingbarn

Om du startat ett boende för ensamkommande flyktingbarn är det vanligtvis kommunen du får ersättning från. Kommunen får en schablonersättning på cirka 3 000 kronor per barn och dygn, och detta ska bland annat täcka boende för barnet.

Att starta ett boende för ensamkommande flyktingbarn är en stor process. Oftast är det ett så kallat HVB-hem det rör sig om. Kontakta din kommun om du går i tankarna på att starta ett sådant.

3.     Jobba med ensamkommande flyktingbarn på boende

På alla boenden krävs det vuxna som jobbar där, och detta är vanligtvis genom en helt vanlig anställning där du får lön som ersättning. Din lön beror på din erfarenhet och utbildning, men kan starta på cirka 21 000 kronor.

På ett boende för ensamkommande flyktingbarn kan många arbetskategorier arbeta. Du kan exempelvis vara boendestödjare, behandlingsassistent eller till och med fritidspedagog. Det räknas vanligtvis som ett omsorgsarbete och du kan ta kontakt med ett passande fackförbund för att få veta mer om lön och ersättning.

4.     Vara god man till ensamkommande flyktingbarn

Du kan också vara god man till ensamkommande flyktingbarn och få ersättning för detta. Ersättningen varierar mellan kommuner men kan röra sig om cirka 1 000 – 2 000 kronor i månaden. Du kan också få reseersättning om du behöver göra resor för att fullfölja ditt uppdrag.

Att vara god man till ensamkommande flyktingbarn innebär att man företräder barnet i både vårdnadshavare och förmyndares ställe. Barnet bor inte hos sin gode man och hen har ingen försörjningsplikt. En god man har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, såväl personliga som ekonomiska och rättsliga.

Lämna en kommentar