Barnsamtal

I Socialtjänstens arbete, och i andra rättsliga processer exempelvis kan barnsamtal vara en mycket viktig metod för att kunna ta beslut utifrån barnets bästa. Men allt arbete med barn är känsligt och bör utföras av kunnig personal. Läs vidare om du vill veta mer om barnsamtal som metod. Varför har man barnsamtal? Barnsamtal utförs för … Read more