Socialt utsatta

I Sverige finns det idag många personer som är socialt utsatta, och framför allt finns det socialt utsatta områden runt om i landet. I den här artikeln går vi igenom vad socialt utsatt innebär. Vad betyder socialt utsatt? Att vara socialt utsatt innebär att man är beroende av andra människor för stöd, vård och omsorg. … Read more