Gruppbostad

En person som omfattas av LSS-lagen har vid behov rätt att bo i ett LSS-boende. Det finns olika typer av LSS-boende, och gruppbostad är en av dem. Läs vidare för att lära dig mer om vad ett gruppboende innebär. Vad är en gruppbostad? En gruppbostad består av individuella lägenheter, med tillgång till gemensamma utrymmen i … Läs mer