Barnsamtal

I Socialtjänstens arbete, och i andra rättsliga processer exempelvis kan barnsamtal vara en mycket viktig metod för att kunna ta beslut utifrån barnets bästa. Men allt arbete med barn är känsligt och bör utföras av kunnig personal. Läs vidare om du vill veta mer om barnsamtal som metod. Varför har man barnsamtal? Barnsamtal utförs för … Läs mer

Socialt utsatta

I Sverige finns det idag många personer som är socialt utsatta, och framför allt finns det socialt utsatta områden runt om i landet. I den här artikeln går vi igenom vad socialt utsatt innebär. Vad betyder socialt utsatt? Att vara socialt utsatt innebär att man är beroende av andra människor för stöd, vård och omsorg. … Läs mer

Jobba med ensamkommande

Varje år kommer det flertalet ensamkommande flyktingbarn till Sverige, som har behov av ett nytt boende, en ny familj eller annan trygghet. Det behövs förstås vuxna som arbetar med detta, och det kan du göra på olika sätt. Du får ersättning för att jobba med ensamkommande. Läs vidare för mer information. Ersättning för att jobba … Läs mer

Arbetsrehabilitering

Arbetsrehabilitering är viktigt både för enskilda individer och för samhället. Sjukskrivningar kostar samhället mycket pengar, och kan även vara förödande i det långa loppet för personen som inte kan komma tillbaka i arbete. Läs vidare för att lära dig mer om arbetsrehabilitering. Vad är arbetsrehabilitering? Arbetsrehabilitering är de åtgärder som ska leda till att en … Läs mer

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en process som oftast är jobbig för alla inblandade, och som också kan ta mycket tid. Tyvärr är det ändå en process som ibland inte går att undvika, om partnerna inte kan komma överens. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om en vårdnadstvist. Vad innebär en vårdnadstvist? … Läs mer