Barnperspektivet i socialtjänstens arbete

Socialtjänsten ska alltid ha barnperspektivet i beaktning under sitt arbete. Men vad innebär egentligen barnperspektivet och vad säger socialtjänstlagen? Läs vidare för mer information. Vad innebär barnperspektivet? Barnperspektivet innebär en barncentrering där barnets intressen och behov är viktiga. Ett barnperspektiv är alltid utifrån vad vuxna tror vara de bästa för barnet, och där vuxna försöker … Läs mer