Under en förmiddag ger vi med korta föreläsningar på 15-20 minuter en inblick i vad vi gör!

Tid

11 april 2018 kl. 9.00-11.30

Plats

FoU Södertörn Doktorsvillan, Doktorsvägen 2, Tumba Hitta till oss

Program

  • Om FoU Södertörns verksamhet  Kristina Engwall
  • Hur ofta och hur länge ska placerade barn umgås med föräldrar och andra viktiga personer? Om ett bedömningsstöd som används av barn- och familjehemssekreterare. Christina Sandahl
  • Ensamkommandes vuxenblivande  Om ensamkommande barn och unga som nu blivit vuxna. Eva-Marie Åkerlund
  • Paus och diskussion i grupp
  • Barn och medskapande  Hur skapar vi konkreta förutsättningar för att öka barns delaktighet och medskapande i kontakten med socialtjänsten? Josefine Bernhardsson
  • Vad erbjuder kommunerna socialpsykiatrins brukare? En kartläggning av aktiviteter/arbete för personer som saknar både sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden och studiesammanhang. Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson

Välkommen!

Anmäl senast 4 april 2018 till: hjordis.gustafsson@fou-sodertorn.se

Hjördis Gustafsson & Åsa Bringlöv

076 1150022

Inbjudan och program 11 april kl 9.00