FoU Södertörn – vad betyder det?

F:et i FoU Södertörn står för forskning. U:et står för utveckling, utbildning och utvärdering. O:et som binder ihop F:et och U:et står för ”och” visar på kopplingen mellan forskning och utvecklingsarbete. Med andra ord: U:et bygger på vår och/eller andras forskning och F:et, vår forskning, ska gynna socialtjänstens utveckling. FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete.

Läs mer på den här sidan.

Kom och lyssna på vad vi gör!

Fredag den 21 april kl 13.00 – 14.45 är du som arbetar i någon av FoU Södertörns ägarkommuner välkommen på fredagsfika och att lyssna på vår BBIC-samordnare och några av våra forskare.

Samma dag, fredag den 21 april kl 9.00 – 11.30 är du som är socionompraktikant eller handledare välkommen på förmiddagskaffe och att lyssna på vår BBIC-samordnare och några av våra forskare.

Hur gör vi en rapport?

2, 24 minuter får du reda på hur vi gör!