Nynäshamns kommun genomför en treårig satsning för att utveckla den befintliga öppenvården i enlighet med den överenskommelse som är framtagen mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län.

I utvecklingsprojektet prövas Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Supported employment (SE). Vidare ska anhörigstödet utvecklas, informationen om det stöd som finns att tillgå ska nå fler kommuninvånare, och samordningen internt och med externa aktörer ska förbättras.

FoU Södertörn följer satsningen genom en lärande utvärdering. Vilka erfarenheter görs under utvecklingsarbetet – och hur kan dessa erfarenheter bidra till att projektaktiviteterna leder till verkliga förbättringar av verksamheten? Att utvärderingen är lärande innebär att resultat kontinuerligt förs tillbaka till projektet, som underlag för eventuella korrigeringar under processens gång.

Läs mer om lärande utveckling

Mer information: asa.bringlov@fou-sodertorn.se