DN har inlett en granskning av socialtjänstens arbete med barn i Stockholms län. Den 7 mars uppmärksammades FoU Södertörns utvärdering ”Konsten att inte ge upp” av YAP – Youth Advocate Programmes – i Botkyrka. Författare: Josefin Bernhardsson