På utställningen kan du läsa, prata och fråga om:

Barn, unga och familj

BBIC, Familjehemsvård, Familjecentraler, Huskurage, Vårdnadskonflikter, Signs of Safety

Funktionshinder och socialpsykiatri

Boendestöd, Barn med insatser från både LSS och SoL, Personliga ombud, Självbestämmande i gruppbostäder

Försörjningsstöd

Barnperspektiv och försörjningsstöd

Migration/integration

Ensamkommande barn och unga

Missbruk

Mångbesökare, Brukares upplevelser av samordnad vård, Insatser i olika kommuner

Utvecklingsarbete

Systematisk uppföljning, Högintensiv utvärdering,

Lärande utvärdering, Praktiknära forskning, Nätverk och samverkan, utbildning