Studien som presenteras här skulle från början följa ensamkommande barn och ungdomar och de verksamheter som finns i deras vardagsliv under perioden februari 2014 till augusti 2016.

Den period som undersökningen pågick har dock präglats av olika och delvis motstridiga politiska budskap på nationell nivå. Hösten 2015 kännetecknades i ett första skede av en nationell våg av solidaritetsyttringar och ett allmänt stöd för flyktingfrågan, medan senhösten 2015, våren 2016 och tiden därefter fört med sig policyförändringar i termer av temporära uppehållstillstånd istället för permanenta, strypta möjligheter för familjeåterföreningar, regler för åldersuppskrivning och utvisningar, en övergång från HVB-hemsplaceringar till s.k. stödboenden.

Det har varit en utmaning att behålla fokus på studiens syfte när förutsättningarna för att genomföra det ändrades under vägen. ”I detta har utmaningen för mig som utredare varit att vara mitt ursprungliga uppdrag troget trots en ibland tilltagande känsla av hopplöshet: att följa upp mottagandet av ensamkommande barn, med huvudfokus på boendekedjan kring barnen och ungdomarna, samtidigt som detta mottagande har genomgått stor förändring.”

Läs Ungdomstid i (oviss) väntan. Mottagande av ensamkommande barn i Nacka kommun

Författare: Live Stretmo