Under våren 2017 fortsätter den workshop-serie som vi inledde i slutet av 2016. Den bygger på vårt långsiktiga engagemang i forskningsområdet ensamkommande barn och unga, och det sociala arbetets utveckling i frågor som rör dem. I denna serie riktar vi oss till varje kommun för sig, för att på så vis skapa möjligheter för arbetsgrupper att tillsammans ta del av aktuell forskning och diskutera sitt arbete med varandra. Samtidigt presenterar vi vår familjehemsutbildning riktad mot just familjer som tar emot ensamkommande. Det är en utbildning som tar avstamp i Socialstyrelsens kunskapsunderlag ”Ett hem att växa i”, som vi omarbetat för att passa dessa familjehem bättre.

Föreläsare: Eva-Marie Åkerlund och Christina Sandahl, forskningsassistent respektive utvecklingsledare vid FoU Södertörn.

För mer information: eva-marie.akerlund@fou-sodertorn.se