Programmet den 11 april 2018 speglade som vanligt en del av det som för tillfället sker på FoU Södertörn. Med korta föreläsningar under förmiddagen fick våra gäster en inblick i genomförda och pågående studier.

Program

  • Om FoU Södertörns verksamhet  Kristina Engwall
  • Hur ofta och hur länge ska placerade barn umgås med föräldrar och andra viktiga personer? Om ett bedömningsstöd som används av barn- och familjehemssekreterare. Christina Sandahl
  • Ensamkommandes vuxenblivande  Om ensamkommande barn och unga som nu blivit vuxna. Eva-Marie Åkerlund
  • Paus och diskussion i grupp
  • Barn och medskapande  Hur skapar vi konkreta förutsättningar för att öka barns delaktighet och medskapande i kontakten med socialtjänsten? Josefine Bernhardsson
  • Vad erbjuder kommunerna socialpsykiatrins brukare? En kartläggning av aktiviteter/arbete för personer som saknar både sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden och studiesammanhang. Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson