Vad gör socialpsykiatrins brukare på dagarna?

FoU Södertörn kartlägger vilken typ av aktiviteter/arbete som kommunerna erbjuder socialpsykiatrins brukare som saknar sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden eller studiesammanhang. Vi vill också veta öppettider med mera.

I nästa steg utgår vi från kartläggningens resultat vilket bland annat kan innebära intervjuer med brukare i olika kommuner om vad de gör på dagarna, huruvida de ingår i någon organiserad verksamhet, och om inte: vad gör de när detta saknas?

Bakgrund: FoU har i flera projekt undersökt insatsen boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet har varit att lyfta fram de komponenter som gör insatsen stödjande. I samband med dessa flertaliga djupintervjuer med personer som erhåller stöd från socialtjänstens socialpsykiatri, har de gjort oss uppmärksamma på betydelsen av socialpsykiatrins sysselsättningsverksamheter. Dels för dem som tillbringar en avgörande del av sin tid vid dessa verksamheter, dels för dem som inte har någon organiserad sysselsättning i sitt liv.

Mer information: gunnel.andersson@fou-sodertorn.se