En personalgrupp vände sig till FoU Södertörn och ville diskutera problematiska situationer som de dagligen har att hantera. Med detta inleddes ett samarbete. Grundfrågan rörde självbestämmande för de boende kontra risken för att de anställda inte gjorde sitt arbete. Samarbetet ledde till en rapport, en artikel på denna hemsida och en artikel i tidskriften Intra. Den 25 september 2017 föreläser vi på Intradagarna.

Läs om programmet på konferensen Intradagarna.

Artikeln i Intra går inte att ladda ner. Läs om Intra

Läs artikeln ”Jag får inte veta någonting” publicerad på vår hemsida .

Läs rapporten Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder. Ett annat sätt att se på saken. Rapport nr 149/16 Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson