Rätt stöd till barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer. Hur utveckla samverkan? Barn med funktionsnedsättning som lever i socialt utsatta familjer kan behöva stöd från flera av socialtjänstens enheter. Läs mer här.