Rätt stöd till barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer. Hur utveckla samverkan?

Barn med funktionsnedsättning som lever i socialt utsatta familjer kan behöva stöd från flera av socialtjänstens enheter. Sådan samverkan upplevs många gånger som svår. Vad krävs för att övervinna hindren?

Vi kommer att diskutera frågor såsom: Finns orsaken till situationen i funktionsnedsättningen eller i social problematik? Vilken enhet har ansvaret? Vem utreder vad? Hur tillämpas barnperspektivet?

Under förmiddagen varvas gruppdiskussioner med korta föreläsningar. Föreläsare är Åsa Bringlöv och Kristina Engwall, FoU Södertörn.

När? Tisdagen den 2 oktober kl. 9-00-12.00

Var? Coor konferens Västgötagatan 5 (nära Medborgarplatsen och Södra station)

Målgrupp: LSS-handläggare och socialsekreterare som arbetar med barn och unga, enhetschefer för LSS-handläggare och socialsekreterare.

Anmälan: senast den 17 september till info@fou-sodertorn.se Uppge namn och vad du arbetar med.

För mer information kontakta kristina.engwall@fou-sodertorn.se

Genomförda konferenser, föreläsningar och workshops

Konferens om Signs of Safety

Den 17 april 2018 bjöd Länsstyrelsen, Stockholms stad och FoU Södertörn in till konferens för att berätta om resultatet från studien om Signs of Safety.

 

Konferens om familjehemsplacerade barns umgänge

Den 21 mars 2018 bjöd FoU Södertörn in till konferens.

 

FoU-dag

Den 11 april 2018 bjöd FoU Södertörn in socionomstuderande och handledare.

 

Konferens om systematisk uppföljning

Den 16 mars 2018 bjöd FoU Södertörn tillsammans med FoU Nordväst, FoU Nordost och Stockholms stad in till ett lärandeseminarium. Ladda ner PP-bilder från konferensen.

 

Föreläsning och workshop

Under våren och hösten 2017 erbjöd vi workshops med olika teman. För att underlätta för arbetsgrupper att ta del av forskning och diskutera sitt arbete tillsammans riktade vi oss till en kommun i taget. Aktuella teman var: Forskning om boendestöd   samt  Ensamkommande barn och unga & Familjehemsutbildning

FoU-dag

8 november 2017 bjöd FoU Södertörn in till korta föreläsningar. Det gör vi en gång per termin. Tanken är att ge socionompraktikanter, deras handledare och anställda i FoU Södertörns ägarkommuner en inblick i pågående och nyligen avslutade projekt.

 

Konferens om försörjningsstöd

12 oktober 2017 arrangerade FoU Södertörn tillsammans med KNUT och FoU Nordväst en konferens i Södertälje.

 

FoU Södertörn 20 år

Läs och titta på foton från Öppet Hus 8 september 2017

 

Konferens om hemmasittare

6 april 2017. Rapport och powerpointbilder från konferensen.

Vad betyder ”barns delaktighet” i familjerättsligt arbete?

17 mars 2017. Artikel från ”En studiedag om barnets delaktighet i arbetet med vårdnadstvister vid domstol och kommunens familjerätt”.

Föreläsning och workshop om gemensamhetslokaler

20 februari 2017. Rapport och powerpoint-bilder från ”Rum för gemenskap. En studie kring gemensamhetsutrymmen knutna till servicebostäder enligt LSS”.

Föreläsning och workshop om umgängesstöd

1 februari 2017. Powerpointbilder och inbjudan.

Varför kommer de tillbaka?

27 september 2016. Konferensinnehåll och Powerpointbilder