En studiedag om samverkansteam för stöd till barn och föräldrar i samband med separation

7 september 2018

Inbjudan studiedag familjerätt Samverkansteam 7 september 2018

Rätt stöd till barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer. Hur utveckla samverkan?

2 oktober 2018

Rätt stöd till barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer

Forskardag om socialpsykiatri

Tema: Arbete och sysselsättning

3 oktober 2018

Forskardag om socialpsykiatri 3 oktober 2018

KNUT bjuder tillsammans med FoU Södertörn och FoU Nordväst in till en konferens och mötesplats om ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser.

18 oktober 2018

Inbjudan KNUT FoU konferens 18okt 2018

 

 

Genomförda konferenser, föreläsningar och workshops

Konferens om Signs of Safety

Den 17 april 2018 bjöd Länsstyrelsen, Stockholms stad och FoU Södertörn in till konferens för att berätta om resultatet från studien om Signs of Safety.

 

Konferens om familjehemsplacerade barns umgänge

Den 21 mars 2018 bjöd FoU Södertörn in till konferens.

 

FoU-dag

Den 11 april 2018 bjöd FoU Södertörn in socionomstuderande och handledare.

 

Konferens om systematisk uppföljning

Den 16 mars 2018 bjöd FoU Södertörn tillsammans med FoU Nordväst, FoU Nordost och Stockholms stad in till ett lärandeseminarium. Ladda ner PP-bilder från konferensen.

 

Föreläsning och workshop

Under våren och hösten 2017 erbjöd vi workshops med olika teman. För att underlätta för arbetsgrupper att ta del av forskning och diskutera sitt arbete tillsammans riktade vi oss till en kommun i taget. Aktuella teman var: Forskning om boendestöd   samt  Ensamkommande barn och unga & Familjehemsutbildning

FoU-dag

8 november 2017 bjöd FoU Södertörn in till korta föreläsningar. Det gör vi en gång per termin. Tanken är att ge socionompraktikanter, deras handledare och anställda i FoU Södertörns ägarkommuner en inblick i pågående och nyligen avslutade projekt.

 

Konferens om försörjningsstöd

12 oktober 2017 arrangerade FoU Södertörn tillsammans med KNUT och FoU Nordväst en konferens i Södertälje.

 

FoU Södertörn 20 år

Läs och titta på foton från Öppet Hus 8 september 2017

 

Konferens om hemmasittare

6 april 2017. Rapport och powerpointbilder från konferensen.

Vad betyder ”barns delaktighet” i familjerättsligt arbete?

17 mars 2017. Artikel från ”En studiedag om barnets delaktighet i arbetet med vårdnadstvister vid domstol och kommunens familjerätt”.

Föreläsning och workshop om gemensamhetslokaler

20 februari 2017. Rapport och powerpoint-bilder från ”Rum för gemenskap. En studie kring gemensamhetsutrymmen knutna till servicebostäder enligt LSS”.

Föreläsning och workshop om umgängesstöd

1 februari 2017. Powerpointbilder och inbjudan.

Varför kommer de tillbaka?

27 september 2016. Konferensinnehåll och Powerpointbilder