Vid årets barnrättsdagar medverkade Eva Nyberg, FoU Södertörn tillsammans med Marcela Puga, kurator vid familjecentralen i Vårby samt Tove Samzelius, Rädda Barnen vid ett seminarium, Bostadslöshet som uppväxtvillkor – hur påverkas barnen?

Seminariet beskriver hur vardagslivet utformas för barn och föräldrar som långvarigt saknar egen bostad.

Nu finns en film om seminariet samt en intervju med de medverkande.

Titta på filmen här