Det är också möjligt att beställa eller ladda ner ”Boendestöd på papper – Boendestöd i praktiken” av Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson.

Boendestöd – ett socialt stöd i vardagen” av Gunnel Andersson.