Detta projekt drivs på familjecentralen i centrala Huddinge och erbjuder en samspelsbehandling som innefattar tre inriktningar; gruppträffar (Trygghetscirkeln), föräldrasamtal med varje förälder samt miljöpedagogisk behandling i hemmet. Syftet med projektet är att det ska leda till positiva förändringar i förälderns omsorgsförmåga och öka anknytningsmöjligheterna för det lilla barnet så att det ges utrymme för goda och jämlika uppväxtvillkor.

Trygghetscirkeln (Circle of Security) är ett anknytningsbaserat föräldrastödsprogram vars mål är att hjälpa föräldrar att nå en fördjupad förståelse för barns behov av känslomässigt stöd. Metoden är spridd och har utvärderats på andra håll och har i Huddinge kompletterats med föräldrasamtal och hembesök.

Projektet kommer att pågå under två års tid fram till slutet av 2018. FoU Södertörn utvärderar och följer projektet med regelbundna återkopplingar.

För mer information kontakta tomas.bons@fou-sodertorn.se  eller agneta.holcke@huddinge.se tel: 08-535 376 76