Se filmen om Signs of Safety

En studie av användning och erfarenheter av Signs-of-Safety. Samtliga Stockholms läns kommuner, inklusive Stockholms stads stadsdelar, ingår i studien.

Det övergripande syftet är att undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt Signs-of-Safety används samt att beskriva och analysera principiellt viktiga förtjänster och begränsningar som är förenade med att ta modellen i bruk. Fokus ligger på variationer i användning och tillämpning av modellen med avseende på de komponenter inom SoS som används.

Det är principiellt intressant att ta reda på hur modellen fungerar i svensk barn- och ungdomsvård med tanke på att den har hämtats från Australien och har sedan dess uppkomst fått en allt större spridning. Den används för närvarande i en relativt bred omfattning inom socialt barnavårdsarbete i Europa och Nordamerika. Över tid har modellen genomgått en dynamisk utveckling.

Projektägare är FoU Södertörn. Studien bedrivs 2016-2017. Finansiärer är Stockholms stad och Länsstyrelsen.

Preliminära resultat: Studie av Signs of Safety-delsstudie-1-preliminara-resultat-okt-2016

Mer information

Francesca Östberg francesca.ostberg@socarb.su.se