Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor.

De personliga ombuden använder i sitt arbete nätverksmöten som metod för att tillvarata sina klienters intressen.

FoU Södertörn arbetar nu med en utvärdering av dessa nätverksmöten och undersöker hur klienter, närstående och professionella upplever mötena och på vilket sätt dessa bidrar till att klienternas situation förbättras.

 

För mer information kontakta:

asa.bringlov@fou-sodertorn eller tomas.bons@fou-sodertorn.se