Under hösten 2015 och våren 2016 genomförde FoU Södertörn tillsammans med utvecklingsledarnätverket i Södertörnskommunerna ett utvecklingsprojekt kring hur systematisk uppföljning kan förbättras inom individ- och familjeomsorgen.

Fem workshops hölls med utredare, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare, gruppchefer, verksamhetscontrollers och kvalitetsutvecklare från majoriteten av FoU-Södertörns kommuner. Deltagarna har arbetat med konkreta exempel från sina verksamhetsområden i de olika kommunerna.

Vid tre av tillfällena har externa föreläsare bjudits in. En utgångspunkt i arbetet var Socialstyrelsens skrift ”Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel”

Powerpointbilder Sammanfattning Workshop lokal uppföljning 2015-16