Under senare år har många ensamkommande barn sökt sig till Sverige utan föräldrar. I dag är flera av dem vuxna. Utifrån FoU Södertörns långsiktiga engagemang i frågor som rör ensamkommande ska vi nu genom kvalitativa intervjuer fortsätta följa deras vägar ut i vuxenlivet. Detta med särskilt fokus på familjeliv, sociala relationer och socialt stöd.

Exempel på frågor som studien avser att undersöka:

Vad händer i deras liv i dag?

Vilken betydelse har deras uppväxtfamilj och tidigare sociala liv för dem?

Hur ser de på egen familjebildning? Vilka ideal, normer och krav förhåller de sig till, och hur relaterar dessa till tidigare erfarenheter?

Vilket stöd har de fått/får de i processen mot vuxenblivande? Finns en önskan eller förslag på andra typer av stöd?

Studien förväntas ge teoretiska insikter, identifiera fortsatta stödbehov och vara till nytta för den praktik som arbetar med nämnda grupp barn och unga vuxna.

För mer information: eva-marie.akerlund@fou-sodertorn.se