– om Botkyrkas verksamheter inom missbruksproblematik och psykisk ohälsa

Botkyrka kommun, Beroendecentrum Stockholm samt Psykiatri Sydväst genomför ett projekt för att förbättra samverkan kring personer som har behov av stöd från samtliga huvudmän. I en intervjustudie följer FoU Södertörn arton brukare i projektet under en treårsperiod. Syftet med intervjuundersökningen är att undersöka hur brukare med missbruksproblematik och psykisk ohälsa upplever sina behov och sina kontakter med vården samt om dessa upplevelser förändras över tid.

Studien förväntas ge ökad kunskap om vårdens roll och utvecklingspotential i att tillgodose brukarnas behov av kvalificerad, lättillgänglig och integrerad vård.

För mer information kontakta: asa.bringlov@fou-sodertorn.se och irja.christophs@fou-sodertorn.se