Skriften är främst avsedd för kolleger, barnmorskor, kuratorer och gynekologer som i sitt arbete möter unga kvinnor med samlagssmärta/vestibulit.

Författare är Inga-Lill Olsson, barnmorska och Birgitta Örjes Svensson, kurator. De har båda lång yrkeserfarenhet samt sexologisk och terapeutisk vidareutbildning. De har arbetat tio år med ungdomar och sexualitet på ungdomsmottagning.

Rapporten finns endast i tryckt form. Den kan beställas på: mailto:kontakt@samlagssmarta.se