Se filmen om umgängesstöd för barn

umgangesstod-for-barn

Författare Ann-Sofie Bergman 2016.

Under 2000-talet har nästan 50 000 svenska barn årligen varit med om att deras föräldrar separerar. Det innebär att varje år är ungefär tre procent av alla barn med om att deras föräldrar går skilda vägar.

Om föräldrarna är i konflikt med varandra och inte på egen hand lyckas nå en lösning om hur barnets umgänge med en förälder ska se ut och om barnet av något skäl inte bedöms kunna träffa sin förälder ensam kan domstolen besluta om umgängesstöd. Socialnämnden är då skyldig att utse en person som fungerar som stöd för barnet när det träffar föräldern de inte bor med. Målet med ett sådant umgängesstöd är att det ska bidra till ökad trygghet för barnet.

Denna studie är en utvärdering av så kallat umgängesstöd för barn vid en av socialtjänstens umgängesverksamheter i Stockholm, där stödet verkställs i en särskild lokal.

Resultaten visar att det i allmänhet är yngre barn som får umgängesstöd. De flesta bor med sin mamma. Behovet av umgängesstöd kan uppstå för att ett yngre barn inte har träffat sin andra förälder under en längre tid och att föräldrarna inte kan mötas. Behovet kan också uppstå för att ge barnet skydd och säkerhet om det tidigare har förekommit våld eller om föräldern som barnet inte bor med har missbruksproblem. Uppgifter i akterna ger indikation på att det har förekommit våld i nära relation i många ärenden.

I rapporten presenteras framgångsfaktorer respektive hinder för att umgängesstödet ska bidra till trygghet för barnet och för att barnet och föräldern på sikt ska kunna umgås på egen hand.

En rapport gjord i samarbete mellan FoU Södertörn och Stockholms stad.

Läs också FoU-rapporten Umgängesstöd i lokal En studie om fyra kommuners arbete med umgängesfrågor. Arbetet i kommunernas familjerätter i en specifikt avsedd lokal.

128/14: Umgängesstöd i lokal – En studie om fyra kommuners arbete med umgängesfrågor

FoU Södertörns skriftserie nr 128/14 Författare: Hélène Lagerlöf