En rapport om fyra LSS-verksamheters utvecklingsprojekt i syfte att öka kunskapen om hur man kan vidga brukarens möjlighet att vara delaktig och utöva inflytande.

Rapport nr 134

Rapport nr 135

Under våren 2014 deltog chefsgrupper och verksamheter i samtal med syfte att synliggöra om och hur metoder för delaktighet och inflytande används.

I fyra verksamheter startades mindre utvecklingsprojekt i syfte att öka kunskapen om hur man kan vidga brukarens möjlighet att delta och utöva inflytande.

Verksamhetsutvecklare Susanne Larsson i Södertälje kommun har genomfört projektet.

Det finns här tillgängligt i två versioner. Dels i en längre rapport; nr 134 och dels i en kortversion, nr 135 som också innehåller arbetsmaterial.

Rapporterna finns endast tillgängliga som pdf.