Med vardagsnära exempel hämtade från två HVB- institutioner beskriver och analyserar denna licentiatstudie ett vardagsliv där en grupp ungdomar – med skilda bakgrunder, erfarenheter, etniciteter – delar en gemensam vardag i ett hem de själva inte valt.

Studien undersöker frågor som: vilket slags vardagsliv skapas i dessa i institutioner, på vilka sätt formar personalen ungdomarnas villkor, hur påverkar ungdomarna själva sin situation och hur bygger man tillsammans upp en gemensam tillvaro? Mot denna bakgrund kan vi till exempel följa vad som händer när Melika tar med sin nya pojkvän hem till boendet.

Författare: Eva-Marie Åkerlund forskningsassistent vid FoU Södertörn.

Ladda ner Liv i kollektiv: vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution 

Se filmen om ensamkommande barn och unga