– En film och en vägledning

Under 2013 har Susanne Larsson, kvalitetsutvecklare i Södertälje, genomfört en studie om genomförandeplaner i LSS-boenden. Syftet var bland annat att förbättra kvaliteten så att det blir tydligare koppling mellan mål och innehåll i dokumentationen. Hennes arbete har resulterat i en film och i en vägledning. Filmen är 14 minuter lång och handlar om genomförandeplaner inom LSS-området. Sofia och handledaren Peter gör en genomförandeplan, arbetar efter den och följer upp den.

Titta på filmen Genomförandeplan -mål och mening

Filmen och tillhörande Vägledning finns att beställas på: info@fou-sodertorn.se

Paketpris: dvd samt 3 st vägledningar kostar 150 kronor

Dvd kostar 50 kronor/st

Vägledningen kostar 50 kr/st