– en artikel från ett seminarium som arrangerades av FoU-Södertörn.

Föräldrakoordinator

Författare: Maria Edlund

Dr. Robin Deutsch, som är ledare för Center of Excellence for Children, Families and the Law vid Massachusetts School of Professional Psychology (MSPP), USA, föreläste i oktober 2013 i två dagar om olika aspekter av Parental Coordinators (PC), det som i Sverige benämns föräldrakoordinatorer. Seminariet inleddes av Annika Aspén-Franzén som presenterade sitt arbete som föräldrakoordinator här i Sverige.

När föräldrar är upptagna med att strida med varandra är det lätt att barnen glöms bort. Föräldrakoordinatorer ska vara en hjälp att rikta blicken mot barnens bästa när föräldrar eller familjer befinner sig i en konflikt, som kan sträcka sig över många år med upprepade rättsprocesser. FoU-Södertörn anordnade ett seminarium om föräldrakoordinatorer. Läs Maria Edlunds artikel, som är möjlig att ladda ner, från seminariet!