En uppsats inom ramen för socionomprogrammet – om delaktighet och självbestämmande i måltidssituationer för personer boende på gruppbostad enligt LSS.

Hillevi Nyberg, tidigare praktikant på FoU Södertörn, har inom ramen för socionomprogrammet på Socialhögskolan i Stockholm skrivit en uppsats om måltider och delaktighet. Uppsatsen är ett viktigt bidrag till det projekt om delaktighet som nu genomförs på FoU Södertörn.

”Alla sätter sig på samma platser som vid min förra observation. När maten är framdukad sätter sig Anna på sin plats medan stödassistenten börjar att servera maten åt var och en av de boende. De boende själva gör ingen ansats att ta för sig av maten utan väntar till dess att stödassistenten har lagt upp mat åt dem. Jag iakttar stödassistenten medan hen serverar maten och hen säger till mig: ’Du får gärna servera dig själv. Vi brukar lägga upp maten åt brukarna eftersom vissa boende annars tar för mycket mat.”

När de som bor på ett gruppboende och personalen lagar mat tillsammans riskerar de anställda ofta att ta över, konstaterar Hillevi Nyberg. Möjligheten att en boende bestämmer själv är större om de lagar mat och äter ensamma. Att de anställda beslutar i matsituationer kan bero på missriktad välvilja, okunskap och organisatoriska hinder såsom tidsbrist.

Den beskrivna matsituationen finns med i Hillevi Nybergs uppsats om måltider och delaktighet för personer med utvecklingsstörning som bor på gruppbostad. Studien handlar om hur och när de boende själva bestämmer i måltidssituationer.

Under praktikperioden arbetade Hillevi Nyberg med FoU-rapporten ”När mat och alkohol på gruppbostaden blir ett dilemma – om livsstilsrelaterad problematik bland personer med utvecklingsstörning”. Uppsatsen fortsätter alltså på detta tema men utgår från ett tydligt brukarperspektiv.

Ladda ner uppsatsen!

Ladda också ner två andra rapporter som behandlar samma tema:

”När mat och alklohol på gruppbostaden blir ett dilemma – om livsstilsrelaterad problematik bland personer med utvecklingsstörning”

”Att hantera övervikt och alkoholmissbruk – exempel från gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning”