– att stärka den enskildes resurser att leva ett självständigt liv och minska beroendet av socialbidrag

Författare: Anneli Carlsson, Elsie C. Franzén, Lisa Skogens, Birgitta Wallin.
Rapport nr 2/99

Det övergripande syftet för projektet var att stärka den enskildes resurser att leva ett självständigt liv och minska beroendet av socialbidrag. Arbetet fokuserades på ett urval socialbidragstagare som samtidigt var arbetssökande och aktuella på arbetsförmedlingen.

Rapporten beskriver projektet utifrån klienternas, socialarbetarnas, arbetsförmedlarnas och styr- och ledningsgruppernas perspektiv. Den mångfasetterade bild som växer fram ger ett intressant underlag för planering av framtida samverkansprojekt inom det aktuella området.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se