– barns sociala nätverk i det mångkulturella bostadsområdet Alby i Botkyrka kommun.

Författare: Annika Öquist. Rapport nr 1/99

Om barn och barnfamiljer i det mångkulturella bostadsområdet Alby i Botkyrka kommun.

Studien har sin utgångspunkt i den nybildade familjecentralen där och är en fältanknuten och praktikrelaterad studie. Författaren undersöker några sociala förutsättningar som gäller för familjecentralens arbete och huvudfrågan är: Hur förhåller det sig med barnfamiljernas sociala nätverk?

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se